PVC cable trunkings and accessories, Halogen free trunkings

Wide range of PVC cable trunks for low voltage and electrical installations. Full accessoreis range for them.

Power outlets and switches for home and office

Модерни и разнообразни ключове, контакти, розетки, прекъсвачи за дома и офиса. Придайте изискан и завършен вид на помещенията

Sockets, switches, outlets for PVC trunkings, wall and floor boxes

Sockets - Schuko and French tipe, RJ 45 outlets, HDMI and CATV outlets, all kind of modules 45x45 mm style

Wall boxes for power sockets and communication outlets embedded mount

Стенни кутии за монтаж в гипсокартон или мазилка, в които могат да се монтират контакти, розетки и др. модули

Voltage and Telecommunication distribution panelboards

Апартаментни табла за предпазители, дефектно токови защити, монтаж на компютърна мрежа в табло

Desktop solutions, Aluminium columns

Aluminium columns for power and communication modules. Desktop solution for furniture and desks

Wall boxes for power sockets and communication outlets - surface mount

Кутии за монтаж върху стена, в които могат да се монтират различни модули 45х45 мм, като контакти, ключове, розетки

Floor boxes for rised and concrete floor

Подови кутии за монтаж в двоен под или в замазка, за да можете да имате електрическа и лан мрежа, дори и да няма стена наблизо

PVC protective conduits

PVC protective conduits and pipes for electrical installations and accessories

This site uses cookies. Learn more about cookies at https://www.ic-intracom.bg/cookie-policy/