Фирмени данни

"АйСи Интраком" ООД

София, П.К. 1582

ул. "Обиколна" № 29

email: office@ic-intracom.bg

ЕИК 200758666

ДДС № BG200758666 Банкови данни

Банка: Райфайзен банк – клон Дружба 2

IBAN: BG97RZBB91551038503509

BIC CODE: RZBBBGSF

Авторски права

Този сайт - ic-intracom.bg и информацията, която се съдържа в него, са защитени с авторски права и са собственост на „АйСи Интраком“ ООД. Следователно, всички права над текстовете, снимките, чертежите и т.н. са запазени.

Условия за ползване

  • Информация, която няма включена възможност за изтегляне, не е предназначена за разпечатване или възпроизвеждане, изцяло или частично, по никакъв начин.
  • Информацията, която се съдържа във файл или техническа спецификация за сваляне, може да бъде разпечатана или да се използва за информационни, нетърговски цели. Тя не трябва да се предоставя и разпространява на която и да е трета страна. Всяко копие от подобна информация следва да включва всички наши известия за авторски и корпоративни права на собственост. Вие не сте оправомощени да променяте тази информация.
  • Като изключение, ние ви даваме право да превеждате тази информация, за да я разберете по-лесно, като в този случай вие носите пълна отговорност за всеки извършен превод. Ние запазваме правото си да отменим подобно упълномощаване по всяко време, като използването на информацията след това трябва да бъде незабавно прекъснато.

Търговски марки

Търговските марки, използвани в сайта на АйСи Интраком, както и всички останали марки, независимо дали са фигуративни или не, са и остават изключителна наша собственост. Това важи и за всички илюстрации, снимки и лога, посочени в този сайт, независимо дали са регистрирани или не, или са възпроизведени със съгласието на техните собственици.

Пълното или частично възпроизвеждане, наличието на промяна или използването на тези търговски марки, илюстрации, снимки и лога по каквато и да е причина и на какъвто и да е носител, без изричното съгласие на АйСи Интраком ООД или притежателя на търговски марки, е строго забранено.

Достъпът до сайта, както и използването му, не дава никакви права върху търговските марки и другите илюстрации, изображения, лога и текстове, съдържащи се в него.

Хипертекстови връзки

Ние от АйСи Интраком осигуряваме хипертекстови връзки към различни други сайтове за ваше по-голямо удобство. Въпреки това, тъй като не представляваме, нито контролираме използваните сайтове, ние не носим отговорност за съдържанието, намиращо се в тях.

Създаването на връзка към сайта ни изисква нашето съгласие и предварително разрешение, освен при наличие на следните условия: 

  • Вие сте клиент на АйСи Интраком ООД и използвате връзката по лоялен начин, което означава, че не създавате объркване относно поднесената информация от и за нас; 
  • Вие създавате връзка към началната страница на нашия сайт, по начин който прилежно гарантира, че свързаният сайт е наш, като нямате право да създавате връзка към друга страница от сайта ни, или да възпроизвеждате част от него.

Като собственици, ние си запазваме правото да изискаме въпросните връзки да бъдат закрити незабавно, ако преценим, че интересите ни са изложени на риск.

Отговорност

Ние полагаме всички възможни усилия, за да ви предоставим точна, пълна и актуална информация. Въпреки това, не даваме никаква гаранция за информацията, съдържаща се в този сайт.

Ние от АйСи Интраком ООД запазваме правото си да внасяме актуализации или промени във всяка информация, съдържаща се в този сайт, без предварително известие. По-специално, показаните продукти могат да бъдат променяни или премахвани по всяко време.

Вие посещавате този сайт по ваша собствена инициатива и сте отговорни за спазването на всички закони, свързани с обществения ред във вашата държава.

Призоваваме ви да проверявате цялата информация, която се публикува в сайта, като любезно ви молим да ни съобщавате при наличието на някаква възникнала неизправност.

Приложимо право и юрисдикция

Българското законодателство и изключителната юрисдикция на българските съдилища са приложими в случай на спорове, произтичащи от вашия достъп до или използването на този сайт, освен задължителните разпоредби на закона.

Този сайт използва бисквитки, за да осигури най-пълноценното му използване. Научете повече за бисквитките на: https://www.ic-intracom.bg/cookie-policy/